Gerard Bargalló Boivin


Gerard Bargalló Boivin

Biografía

Vaig iniciar el meu interès en política amb una gran frase del 15M, "Si no fas política, algú la farà per tu", la qual cosa em va fer liderar Podemos com a Secretari General en el meu municipi, Reus, i presentar-me com a candidat per Tarragona a les eleccions del Parlament de Catalunya, i guanyar-les, entrant com a diputat, però truncat per una campanya de les clavegueres de l'estat, a través d'Eduardo Inda, cap a la meva persona.

Però lluny d'abandonar, aquest fet m'ha permès destinar més forces al projecte, on des del municipalisme, ara ajudo a la Secretària General actual del meu municipi, en l'àmbit de la comunicació, la transparència i l'organització intern.

Inicié mi interés en política con una gran frase del 15M, "Si no haces política, alguien la hará por ti", lo que me hizo liderar Podemos como Secretario General en mi municipio, Reus, y presentarme como candidato por Tarragona a las elecciones del Parlament de Cataluña, y ganarlas, entrando como diputado, pero truncado por una campaña de las cloacas del estado, a través de Eduardo Inda, hacia mi persona.

Pero lejos de abandonar, este hecho me ha permitido destinar más fuerzas al proyecto, donde desde el municipalismo, ahora ayudo a la Secretaria General actual de mi municipio, en el ámbito de la comunicación, la transparencia y la organización interno.


Motivación

Des del coneixement de l'autoorganització del cercle municipal, al qual pertanyo des de la seva assemblea de fundació, on he desenvolupat càrrecs de responsabilitat, com la seva secretaria general fins a la meva responsabilitat actual en organització i transparència, he anat descobrint de totes les necessitats de suport organitzatiu que aquests necessiten, i aquesta és la que vull que sigui la meva aportació a un nou CCA, la creació d'un aparell organitzatiu fort que ajudi al dia a dia del desenvolupament dels cercles existents .

Desde el conocimiento de la autoorganización del círculo municipal, al que pertenezco desde su asamblea de fundación, donde he desarrollado cargos de responsabilidad, como su secretaría general hasta mi responsabilidad actual en organización y transparencia, he ido descubriendo de todas las necesidades de apoyo organizativo que estos necesitan, y esa es la que quiero que sea mi aportación a un nuevo CCA, la creación de un aparato organizativo fuerte que ayude al día a día del desarrollo de los círculos existentes .

Twitter: http://www.twitter.com/gbargallo

Facebook: http://www.facebook.com/gerardbargalloreus

Instagram: http://www.instagram.com/gbargalloreus