Lidia Isabel Montero Costas


Lidia Isabel Montero Costas

Biografía

Infermera. Membre de Marea Blanca de les Comarques del Sud del PV i del Grup de Cooperació del Col·legi d'Infermeria. Militant de Podem Alacant i membre del Cercle de Sanitat. Secretària d'Organització i membre de l'Equip Tècnic de Podem PV

Twitter: (@lmontescostas): https://twitter.com/lmontescostas/status/1262737844042334212?s=19

(@ArrelsDePodem): https://twitter.com/ArrelsDePodem?s=09


Motivación

Compromesa en la tasca d'enfortir les veus dels cercles i de les coordinadores comarcals (les veus municipals) en la pressa de decisions del Consell Ciutadà Valencià. I, en portar les reivindicacions dels moviments socials a les institucions. Convençuda que el CCV ha d'indicar les línies polítiques del partit aprovades per l'assemblea ciutadana i coordinar les quatre potes de Podem (el govern, el grup parlamentari, els òrgans interns i la militància).

Necessitem un Podem enfortit i valent per a implementar polítiques favorables a la gent, polítiques que rebaixen dràsticament la pobresa que patim al PV. Revertir la feminització de la pobresa i revaloritzar els treballs de neteja, de cures, del sector primari (agricultura, pesca i ramaderia), que potencie la reindustrialització sostenible del PV i el comerç de proximitat. Normalitzar la coresponsabilitat entre homes i dones en les tasques domèstiques i de cuidar. Apelar a la coresponsabilitat de les grans empresses en el benestar del poble valencià més enllà de les donacions. Tancar els CIEs i regularitzar les valencianes i els valencians «sense papers». Un Podem que recupere i potencie la nostra llengua i cultura com a eix vertebrador de la societat valenciana i alhora destaque la nostra històrica diversitat cultural. Blindatge dels drets socials i econòmics, entre ells el dret a l’habitatge.