Nuria Estrach Mira


Nuria Estrach Mira

Biografía

Núria Estrach Mira actualment és professora associada de Filosofia a la UAB i UB. Membre de dos projectes I+D, sobre “Filosofia de la salut pública” (SGR 2019) i “Justicia y democracia: hacia un nuevo modelo de solidaridad” (FFI 2019). I del Grup d’Estudis Humanístics en Ciència i Tecnologia (GEHUCT-GRC 2017). La seva recerca crítica és vers la filosofia política i l'ética; especialitzada en la filosofia crítica de Marx a l’economia política i de Louis Althusser vers el poder polític. Entre les seves publicacions destaquen: “La eficacia política de la fraternidad” (2018) en Arbor CSIC; “Epidemiologia de las enfermedades mentales” (223-246) en Filosofía de la epidemiología social (Puyol/Estany, eds.), CSIC (2016) "La máscara del multiculturalismo" Scripta Nova. També és Cap de Redacció de la Revista Folia Humanistica (debat públic en l’àmbit de la Salut, la Filosofia, les Ciencies Socials i l’art) i col·labora en la divulgació filosòfica als tallers de la Casa Elizalde de Barcelona. Llicenciada en Filosofia (UB) va fer la seva formació doctoral en Filosofia Política entre la UB i la Pompeu Fabra i la Universitat de Paris IV-La Sorbonne . Ha estat investigadora amb diverses beques de recerca de la UB, Parc Científic de Barcelona, la Unió Europea i del Govern Francès en l’École Normale Supérieure de Paris. Ha treballat de professora UB, UOC, UAB i com a coordinadora del Master d'Educació Intercultural. Actualment professora al Màster Formació Professorat (UB).


Motivación

Creo que en el contexto actual hay que aportar la máxima solidez al proyecto ideológico de Podem Catalunya.

Para ello es fundamental afianzar un buen mecanismo interno que vele por, además de tener un marco normativo propio, su cumplimiento atendiendo a los compromisos éticos y políticos elegidos libremente en aras del bien colectivo.

Unidos, somos más fuertes!!